Brussel

Onze-Lieve-Vrouw ter Zege op de Zavel

restauratie exterieur - interieur/kapel Tour & Tassis

+/- 8.220.000 €     +/- 1.000.000 €

FASEN EXTERIEUR (FASE 1a-b-c & 2a-b-c)
       restauratie van het exterieur
budget: +/- 8.220.000 €
werf 11/1999 - 02/2009

FASE INTERIEUR deel kapel Saint-Marcou
       restauratie van de kapel Saint-Marcou

FASE INTERIEUR deel kapel Tour & Tassis
       restauratie van de kapel Tour & Tassis
budget: +/- 1.000.000 €
vooronderzoeken gestart 01/2017

FASE INTERIEUR hele kerk
       restauratie van het hele interieur

PARTNERS
       Atelier des Architectes, Studiebureau L. De Clercq

De keuze van het type natuursteen gebruikt bij de oprichting van de kerk tijdens de 15de eeuw werd bepaald door enerzijds het beschikbare steenformaat ( bv. Gobertingse steen is slechts 14 cm hoog) en de functie die de steen in het geheel moest vervullen: kapiteel = structuurelement dus minimum hardheid , deksteen = waterdichting dus vorstbestendig , sculptuur = geen te harde steen en minimum formaat. Vanaf de 19de-eeuwse ingrepen werd daarentegen in hoofdzaak rekening gehouden met de aankoopprijs, want alle neo-gotische ingrepen werden uitgevoerd in Euvillesteen. Het resultaat is een grote verscheidenheid aan gehanteerde steensoorten.
Bij de huidige restauratie werd ervoor gekozen deze verscheidenheid te respecteren maar daarenboven de stenen te selecteren op basis van strikte kwaliteitsnormen. Dit betekende een breuk met de gangbare traditie om enkel financiële overwegingen te laten meespelen bij de steenkeuze.
Want het is een spijtige vaststelling dat ook nog in de 20ste eeuw het merendeel van onze monumenten, opgebouwd met inheemse Lediaanse en Brusseliaanse kalkzandsteen, gerestaureerd of beter gezegd verbouwd werd met minderwaardige Franse natuursteensoorten. Het verschil in textuur, patine en verweringssnelheid van deze stenen ( bv. Massangis, Pierre de Lens etc…) is vaak té groot vergeleken met deze van de inheemse kalkzandsteen, zodat de kans groot is dat bij de volgende restauratiecampagnes deze ingrepen zullen moeten worden rechtgezet.
Tijdens de huidige restauratie werd ook een modellenarchief opgebouwd. Van alle specifieke sculpturen zoals hogels, kruisbloemen en kraagstenen werden gipsen afgietsels gemaakt. Deze worden degelijk gedocumenteerd en in situ bewaard in modellenkasten. De restauratie van de gevels werd in 2008 voltooid. Hopelijk maakt de Stad Brussel dringend werk van de restauratie van het dak, vermits het spantwerk rot vertoont door aanhoudende infiltraties van het dak, zodat ook de restauratie van het interieur kan worden voorbereid. Dit jaar nog start de restauratie van de Tour&Tassiskapel.