Wemmel

NORBERTIJNERPASTORIJ

restauratie - herbestemming

1.128.886 €

 

FASE I
      restauratie van pastorij en pastorijtuin, hoofdzakelijk aan
        structuren en dak
       budget:  531.489 €
       werf 05/2003 - 05/2004

FASE II
       herbestemming van pastorij tot gemeentelijke academie en
        restauratie kunstwerken
       budget: 597.397 €
       werf 05/2004 - 07/2005

 

Monumentenprijs 2006 van de provincie Vlaams-Brabant

 

Deze Norbertijnerpastorij werd in de 18de eeuw verbouwd volgens de principes van deze orde. De Gemeente Wemmel heeft er na de restauratie haar muziekschool gehuisvest.
Er werd veel aandacht geschonken aan de historische stoffering. De serre-hall die de twee volumes verbindt, herinnert aan een druivenserre die op die plaats in 1900 nog aanwezig was. De pastorietuin werd in ere hersteld. De "Laermans-muur" werd gereconstrueerd en een boomgaard met zeldzame fruitsoorten werd aangelegd. De oplevering vond plaats in augustus 2005.