Waasmunster

Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petrus en Pauluskerk

De restauratie van de brandglasramen van de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petrus & Pauluskerk van Waasmunster werd opgeleverd begin 2016. De huidige Onze-Lieve-Vrouwkerk in het centrum van Waasmunster is opgetrokken in gotisch-classicistische stijl en de oudste delen dateren uit de 13-14de eeuw.
De brandglasramen van de kerk dateren uit de periode 1866-1873 en werden gerealiseerd onder pastoor Ferdinandus Standaert (Maldegem, °1804).
De glasramen in het koor werden door C. Van Crombrugghe uit Gent gerealiseerd in de jaren 1865-1868. Het betreft glasramen met de voorstellingen van Maria tijdens haar bezoek aan haar nicht Elisabeth, de kroning in de hemel, de onbevlekte ontvangenis en de boodschap van engel Gabriël.
De twee meest oostelijke glasramen aan het Sint-Anna en het O.L.V.-altaar, werden vervaardigd door Jean de Bethune d’Ydewalle (maakte o.a. ook de glasramen van de Sint-Baafskerk te Gent en de O.L.V.-kathedraal te Antwerpen) en geplaatst op 4-5september 1868 en stellen de patroonheiligen van de familie Vermeulen voor.
De overige brandglasramen van het schip zijn van de hand van Julius Beernaert uit Gent en stellen de twaalf apostelen en de H.H. harten van Maria en Jezus voor. Deze ramen werden geschonken door inwoners uit Waasmunster wiens wapenschild of initialen bovenaan op de ramen vermeld staan en werden gerealiseerd in de periode 1870-1882.