Ukkel

Sint-jozefschool

De uitbreiding van de Vrije Basisschool werd opgeleverd in mei 2006, ruim binnen het voorziene budget. Momenteel bereiden we fase II voor waarin de lagere school een nieuwe stek krijgt op de site van het Witte Huis, St-Jobsesteenweg 608 te Ukkel. Dit jaar nog werd als overgangsfase een modulair gebouw met 4 klasjes ingepland. Tijdens de bouw van de verdieping boven de kleuterklasjes zullen de kleuters gehuisvest worden in modulaire klasjes op de site van het Witte Huis.