Tienen

Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Poel

Begin 2009 werd de opdracht voor de restauratie van het interieur van O.-L.-Vrouw-ten-Poel door de kerkraad gegund aan het Architectenbureau Karel Breda dat voor de bouwhistorische studie van dit project samenwerkt met dr. Frans Doperé. De opdracht omvat de restauratie en renovatie van het interieur, met inbegrip van de glasramen, de technische installaties en de zuidelijke aanbouwen van de als monument beschermde kerk.
Tot de oudste gedeelten van de kerk dateren uit de 14de eeuw. Hiertoe behoren het koor, de portalen en het schip, hetgeen is terug te vinden in de oudste rekening van het broederschap O-L-V. Hieruit blijkt dat de bouwwerf onder leiding stond van meester Johannes van Osy (die ook de collegiale kerk Sint-Rombouts in Mechelen bouwde).
Het transept en de toren van de kerk werden tijdens de 15de eeuw opgetrokken, in eerste instantie onder leiding van Meester Jacob van Gubbertingen.