Steenokkerzeel

De Camme

restauratie  - herbestemming

1.094.219 €

 

FASE I
       Restauratie en herbestemming van een historische
        banbrouwerij tot bijhuis van het cultureel centrum ‘De Corren’,
        buitenaanleg
       budget: 1.094.219 €
       werf 05/2010 - 06/2012

 

Het voormalige gemeentehuis van Perk is ook gekend als ‘De Camme’, wat in het Oud-Nederlands ‘brouwerij’ betekent. Tot het in 1927 in gebruik genomen werd als gemeentehuis was het een brouwerij. De brouwerij werd in 1652 gebouwd door Frederik de Marselaer, Heer van Perk. Het was tevens het woongebouw van de pachthoeve en een herberg. In 1927 richtte toenmalig burgemeester graaf Gaston de Ribaucourt ‘De Camme’ in als gemeentehuis voor Perk. Dit betekende het einde van de brouwactiviteit en de woonfunctie van het gebouw. De nieuwe functie vormde de aanleiding voor de restauratie van het gebouw en de verfraaiing van de ruimten. De voormalige gelagzaal van de herberg, herdoopt als raadszaal, werd in 1929 voorzien van een Vlaamse schouw en een eikenhouten lambrizering. In 1936 schonk graaf de Ribaucourt ‘De Camme’ aan de gemeente Perk, op voorwaarde dat het steeds een publieke functie zou bewaren. In de jaren 1960 werd aan de achterzijde een bijgebouw in zandsteen toegevoegd (architect Karel Roelants) met kantoorruimte. Tot de fusie van de deelgemeenten in 1977 deed het gebouw dienst als gemeentehuis van Perk. De gemeente Perk gebruikt het gebouw vandaag voor culturele doeleinden zoals tentoonstellingen, lezingen en dergelijke. De restauratie werd in 2013 definitief opgeleverd.