Perk

Hoeve van het Kasteel Ribaucourt

Instandhoudingswerken en herbestemming

De hoeve maakt deel uit van het domein van het Kasteel van Perk. Het geheel bestaat uit een rechthoekige binnenplaats met een mestvaalt en een waterput waarrond de verschillende gebouwen (schuur, pakhuis, paardenstal, runderenstal, varkensstal, schrijnwerkerij en woonhuis) zijn gesitueerd. De eerste bronnen waarop de hoeve voor het eerst herkenbaar is dateren van de 17de eeuw. De hoeve kent een aantal verbouwingen en uitbreidingen gedurende de 18de, 19de en 20ste eeuw.

In 1962 werd het landbouwbedrijf gedeeltelijk verlaten, dit betekent dan ook het begin van een periode van verval. In 2017-2018 dringen instandhoudingswerken zich op, voornamelijk aan de paardenstal en het woonhuis. De opdracht omvatte de restauratie en grotendeels reconstructie van de daken, stut- en schoorwerken, stabiliteitswerken, herstelwerken aan baksteen en natuursteenmetselwerk, reconstructie van het buitenschrijnwerk, … De instandhoudingswerken vormden de start van een zoektocht naar een nieuwe bestemming voor de hoeve. De werken zijn gestart in maart 2018 en opgeleverd in februari 2019.

De herbestemming van de hoeve omvat de inrichting van het voormalige woonhuis, varkensstal, schrijnwerkerij en smidse tot woningen. De plannen hiervoor zijn in opmaak.