O.L.V. Lombeek

Site van Hertboommolen

RESTAURATIE/ RENOVATIE

De molen staat voor het eerst vermeld in een notariële akte van 1345 onder de benaming 'Hertboommolen'. In de jaren 1960 kreeg de molen nationale bekendheid in het VRT-jeugdfeuilleton "Kapitein Zeppos". De molen bleef tot in 1999 in werking, tot enkele structurele werken zich opdrongen en de molen in 2000 volledig werd gedemonteerd. In 2001-2002 werd de molen maalvaardig hersteld. In het najaar van 2007 werd de schuur ingericht als brasserie 'De Zeppos', in dezelfde periode opende ook het Hertboommolenmuseum in de stallen.

Het huidige molenaarshuis dateert van 1784. Het is een eenvoudig breedhuis met één zolderverdieping. Het interieur van het huis is waarschijnlijk laat 18de-eeuws.

MOLENAARSWONING
Het grootste gedeelte van de werken omvat de restauratie/ renovatie van de molenaarswoning. De woning wordt herbestemd tot B&B met vijf logementen en één gemeenschappelijke ruimte. De gevels worden gerestaureerd naar analogie met de bestaande situatie.

SITE EN RECONSTRUCTIE MELKHUISJE
Op de rest van de site (met name de gevels van de schuur, museum en sanitair) wordt voorzien in schilderwerken en kleine herstellingswerken. Daarbij wordt ook een nieuwe berging tegen de schuur aangebouwd op de plaats waar vroeger een melkhuisje heeft gestaan.