Brussel

Hotel Metropole

Tijdens het vooronderzoek van deze restauratie werden deze prachtige fresco's ontdekt onder oudere verflagen op de 8 plafondvakken in de Jardin d'Hiver. Deze verblindend mooie decors in Italiaanse renaissancestijl dateren van rond de vorige eeuwwisseling en zijn van de hand van Alban Chambon (1847-1928) en Felix Coosemans (1850-1920).
Het vooronderzoek werd in 2004 uitgevoerd i.s.m. Stijn Heremans en Lode De Clercq.
De originele cartons werden teruggevonden zodat de koepel van de wintertuin perfect kon gereconstrueerd worden. De uitvoering van deze werken werd toevertrouwd aan onze confrater arch. Hautecler.