Laken

Kerkhof Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk

De bouw van de oude Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken wordt gesitueerd rond 1275. De kapel ter ere van Sint-Barbara in het verlengde van de oostelijke transeptarm, deed vanaf 1850, op vraag van koningin Louise-Marie, dienst als Koninklijke Grafkapel. Rond 1865 werd de kapel voorzien van een rijk gesculpteerd portaal, een werk van architect Louis De Curte (1817-1891) en meester Georges Houtstont (1832-1912).
Bij de ingebruikneming van de nieuwe Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken in 1872 besloot de kerkfabriek de oude, vervallen kerk af te breken en enkel het koor te behouden.
Architect Van Assche stond in voor de restauratie van de koorruïne die op het einde van de 19de eeuw bewaard was gebleven. Hij voorzag het koor van een nieuwe gevel, waarin hij centraal het portaal van de Sint-Barbarakapel plaatste. De verloren gegane middeleeuwse muurschilderingen werden in 1900 gereconstrueerd door L. Bressers-Blanchart.
De restauratie werd in 2010 afgerond binnen de voorziene termijn en budget.