Antwerpen

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

restauratie exterieur

2.890.000 €

 

GEVELRESTAURATIE
budget: 2.890.000 €
start werf 04/2018

PERSPECTIV architecten werd aangesteld voor de gevelrestauratie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het masterplan werd opgesteld door KAAN-architecten en zij zijn momenteel ook bezig met het verbouwen van het interieur. Het gebouw werd ontworpen door architecten Winders en Van Dijck en opgeleverd in 1890. De laatste restauratie vond plaats in 1977 naar aanleiding van het Rubensjaar. Nu is men bezig aan de uitbreiding van het museum en een volledig nieuw museumconcept. Hierin past ook de gevelrestauratie. Het doel is om zoveel mogelijk het oude gebouw in zijn historische verschijning te respecteren. De aanpak van PERSPECTIV architecten bestaat er algemeen in de gevel te reinigen, te conserveren en waar nodig te herstellen.

Bij de start van de studie werd een grondig bouwhistorisch en materiaal-technisch onderzoek ingesteld. Hierdoor konden zowel historische invloeden en beslissingen worden getoetst aan de realiteit en waar nodig worden bijgesteld en aangevuld. Uniek aan dit project is de grootschalige toepassing van de Franse Euvillesteen voor zeer verscheiden onderdelen van de gevel: parement, lijstwerk en sculptuur. Door de zachte kwaliteit van de aangewende Euvillesteen is dit vooral problematisch voor wat betreft het sculpteerwerk. De ingrepen zijn dan ook gericht op een maximale conservatie van deze elementen. Dit is niet evident gezien de bestaande bouwchemische middelen en hun toepassingen tot nu toe weinig soelaas konden bieden. Hiervoor werd bijkomend onderzoek verricht zodat men de meest ideale behandeling kan toepassen. Daarnaast wordt ook streng gewaakt over de veiligheid van het gebouw. De stenen die zouden kunnen vallen worden preventief geconserveerd met glasvezelstaven en epoxymortel. Verdwenen elementen van de kroonlijst worden opnieuw gebeeldhouwd. Voorts worden met radar al de interne metalen elementen opgespoord en roestwerend behandeld om gevolgschade te voorkomen.

De restauratiewerken aan de gevels werd voltooid in januari 2020 zodat het museumgebouw ook aan de buitenzijde zijn nieuwe toekomst kan aanvatten.