Brussel

Klein Kasteeltje

renovatie  - herbestemming

991.574 €

 

FASE A/B/C
       Renovatie vleugels B,C,D, herinrichting inkom A, inrichting
        tijdelijke verblijven asielzoekers
       budget: 991.574 €
       werf