Brussel

Justitiepaleis

gevelrestauratie 

De studie en restauratiewerken zullen in 4 fasen verlopen:

Fase 1 (2018-2022): hoofdgevel aan het Poelaertplein met inbegrip van het peristilium en het voorliggende plein.
Fase 2 (2022-2026): gevel Wynantstraat, de sokkel van de koepel en twee binnenkoeren.
Fase 3 (2024-2028): gevel Wolstraat en drie binnenkoeren.
Fase 4 (2026-2030): gevel Miniemenstraat, drie binnenkoeren en de gevels van de onderliggende kelders.