Ruisbroek

Waterburcht het Hemelrijck

restauratie - herbestemming - nieuwbouw

1.505.606 €

 

FASE I
       voorbereidende werken
       budget: 30.000 €
       oplevering 2006

FASE II
       restauratie kasteel, herbestemming en nieuwbouw: kantoren
        OCMW Sint-Pieters-Leeuw
       budget: 1.393.734 €
       werf 09/2007 - 08/2009 

FASE III
       buitenaanleg
       budget: 81.872 €
       oplevering 09/2009

 

Langst de weg van Brussel naar Halle telde Ruisbroek in de Middeleeuwen drie stenen: de Helle, het Hemelrijck en het Vagevuur. Een eerste vermelding dateert van 1385. De ets van Derons geeft de toestand weer in 1733: een waterslot met twee trapgevels en een achthoekige traptoren. De renaissancistisch gedecoreerde inkompartij dateert waarschijnlijk van 1716. De textielmagnaat Henri Rey richtte het Hemelrijck in als Vrije Meisjesschool o.l.v. de kloosterzusters van Virginal. Bij de bouw van de nieuwe school werd de slotgracht gedempt en ingericht als speelplaats.Toen de kloosterzusters het gebouw verlieten, gaf het OCMW ons de opdracht hier haar administratieve zetel onder te brengen. De restauratie werd in november 2009 voltooid binnen het voorziene budget.