Halle

Stadhuis

restauratie - herbestemming - nieuwbouw

3.001.699 €

FASE I
       restauratie van het historisch stadhuis
herbestemming: museum en toerismekantoor, nieuwbouw
budget: 1.689.699 €
ontwerp ingediend in 2014
start werf 05/2018

FASE II
uitbreiding van het historisch stadhuis
budget: 1.312.000 €
voorontwerp

PARTNERS
Abetec nv, Studiebureau L. Van Dijk, V.E.T.O. & Partners nv

Het huidige historisch stadhuis in Vlaamse renaissancestijl dateert van 1608-1616 en werd gebouwd op de plaats van het eerste stadhuis op de Grote Markt dat in 1595 werd verwoest door een brand. De volgende eeuwen gaan gepaard met herstellingen en restauratiewerken o.a. in 1846-’49 naar de plannen van architect Suys. In 1933 wordt het ‘Historisch Stadhuis’ beschermd als monument. Het restauratiedossier van het historisch stadhuis werd midden 2013 afgerond en ter goedkeuring aan de Stad Halle voorgelegd, de werken startten in mei 2018.
Reeds in 2008 schreef de stad een prestigieuze architectuurwedstrijd uit voor de uitbreiding en restauratie van het Historisch Stadhuis. De jury bekroonde onze voorgestelde bouwhistorische en stedenbouwkundige visie op dit gegeven. De nieuwe vleugel werd het "Schild van Bourgondië" gedoopt, vermits de inplanting refereert naar een voomalige afspanning aanleunend tegen deze achtergevel. De nieuwe volumes optimaliseren de circulatie en het gebruik van het Historisch Stadhuis. Daarenboven werden mogelijkheden ingebouwd om deze nieuwe vleugel in een volgende fase te verlengen. Deze aanzet kan de gepaste invulling zijn van het stedebouwkundige vacuüm van het Possozplein en aangrenzende in het stadsweefsel. De bovenste glazen verdieping als lichtbaken in de stad veruitwendigt het stedelijk museum. De open structuur van de verdiepingen laat de achtergevel zoveel mogelijk vrij met de blauwe hardstenen trappenhal als vormelijk contrapunt.