Halle

Stadhuis

restauratie - herbestemming

3.289.942,59 €

FASE I
restauratie van het historisch stadhuis
herbestemming: museum en toerismekantoor
budget: 3.289.942,59 € (excl. btw)
werf: 04/2018-12/2020


PARTNERS

Abetec nv, Studiebureau L. Van Dijk, V.E.T.O. & Partners nv

Het huidige historisch stadhuis in Vlaamse renaissancestijl dateert van 1608-1616 en werd gebouwd op de plaats van het eerste stadhuis op de Grote Markt dat in 1595 werd verwoest door een brand. De volgende eeuwen gaan gepaard met herstellingen en restauratiewerken o.a. in 1846-’49 naar de plannen van architect Suys. In 1933 wordt het ‘Historisch Stadhuis’ beschermd als monument. Het restauratiedossier van het historisch stadhuis werd midden 2013 afgerond en ter goedkeuring aan de Stad Halle voorgelegd, de werken startten in mei 2018.

Tijdens de restauratiewerken werd zowel het exterieur als het volledige interieur van het stadhuis aangepakt.

De restauratie van de gevels hield onder meer in werken aan baksteen en natuursteen, voegwerken alsook een behandeling van de gevels. Ook werden de daken en de daktimmer volledig gerestaureerd. Herstelwerken werden uitgevoerd aan het schrijnwerk.

Het hele interieur werd gerestaureerd en heringericht:
- niv. +3 en +4: herbestemming tot museale ruimte
- niv. +2: administratie
- niv. +1: ereverdiep
- niv. 0: herbestemming tot toeristisch kantoor
De werken in het interieur betreffen een totaalrestauratie gaande van de vloeren, plafonds, technieken, historische reconstructie en vernieuwingen. Er werd een bijzondere aandacht gevestigd aan de integratie van technische installaties: verwarming, koeling, verlichting, bezoekerslift, etc.