Grimbergen

Charleroyhoeve

instandhoudingswerken

De Charleroyhoeve maakte deel uit het pachthof van de abdij van Grimbergen. Het werd opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl en vertoont vele bouwnaden. Zo is er in 1976 brand uitgebroken die de bovenste verdieping volledig heeft verwoest. Het gebouw werd gerestaureerd in de jaren 1980 waarbij oa. de trapgevels na de brand werden gereconstrueerd. Vandaag wordt het gebouw gebruikt door het Vredegerecht.

Architectenbureau Karel Breda werd aangesteld om instandhoudingswerken uit te voeren aan de Charleroyhoeve. De opdracht omvat dringende dakwerken, stut- en schoorwerken, herstelwerken aan natuursteen, verspreide metsel- en voegwerken, ... alsook enkele interieurwerken zoals oa. het ontzilten en toepassen van een vochtbehandeling. De werken zijn gepland voor het najaar.