Grimbergen

Beheersplannen

beheersplan Prinsenkasteel en omgeving, Liermolen en Tommenmolen

De opdracht bestaat uit de opmaak van een beheersplan voor de sites van Prinsenkasteel en omgeving, Lier- en Tommenmolen.

Het kasteeldomein bevat de omwalde ruïnes van het laatmiddeleeuwse prinsenkasteel, de voormalige paardenstallen en het koetshuis en de voormalige kasteelhoeve ‘Guldendal’, Het Prinsenbos is vandaag in gebruik als openbaar park. Van de burcht bleef slechts het noordwestelijke gedeelte bewaard: de donjon met weermuur en hoektoren. Het geheel is opgetrokken in baksteen en lokale kalkzandsteen.

De Liermolen, voormalige graanwatermolen van de abdij van Grimbergen, bestaat uit een watermolen (13de-14de eeuws), het huidige woon- en molenhuis met aanpalende stal uit de 17de en 18de eeuw en hoevegebouwen uit de 19de eeuw. De molen en bakhuis zijn nog steeds bedrijfsklaar.

De Tommenmolen, voormalige graanwatermolen van de abdij van Grimbergen (voor het eerst vermeld in 1369), bestaat uit een molen- en molenaarshuis en verpreide dienstgebouwen rond een rechthoekig erf. De molen was oorspronkelijk eigendom van de heren Ter Tommen. Het huidige molengebouw dateert uit de 16de eeuw en werd in de 19de eeuw grondig verbouwd. De vakwerkschuur werd in 1980 opgetrokken nadat een brand de oorspronkelijke schuur vernielde. De bakoven op de site is afkomstig van een andere site in Grimbergen.