Elen

Sint-Pieterskerk en Kapel Heilige Rita

FASE I
Budget algemene werken: €543.357,12

Budget restauratie glasramen: €91.207,29

Het restauratiedossier Fase I betreffende het exterieur werd in de loop van 2008 neergelegd en in 2011 aanbesteed. De werken zijn intussen voltooid. Spectaculair was het plaatsen van een nieuwe vieringstoren op de kapel van de H. Rita. De kerk is opgebouwd uit lokale baksteen met lijsten en pilasters in witte mergelsteen uit de groeven van Sibbe. De westelijke plint bestaat uit Maaskalksteen, dorpels, afzaten en cordonlijsten bestaan uit blauwe hardsteen.

FASE II

Het interieur van de Sint-Pieterskerk en kapel H. Rita bevat een houten spitstongewelf dat is afgewerkt met een polychrome beschildering. De binnenwanden van de kerk zijn overwegend witgeschilderd. In het koor zijn nog enkele delen bewaard gebleven van de neogotische polychromie. Ook in de kapel werden bij vooronderzoek neogotische afwerklagen teruggevonden. Het dossier voor de restauratie van de interieurs (Fase II) werd eind 2018 neergelegd.