Drogenbos

Sint-Niklaaskerk

restauratie 

2.859.355 €

 

FASE I
       restauratie van het exterieur, daken en zolders
       budget: 1.359.355 €
       werf 05/2014 - 10/2015

FASE II
       restauratie van het interieur incl. technieken
       budget: 1.500.000 €
       ontwerp 2016

 

PARTNERS
       Studiebureau De Clercq, Studiebureau ir. P. Poelmans

 

Na onze aanstelling werd de kerk topografisch opgemeten en bepaalden we voor alle steendelen het steentype, de gebruikte natuursteensoorten en het percentage aan steenvervanging. Dit percentage ligt hoger in gedeelten behorende tot de bouwcampagnes van de 19de en de 20ste eeuw.
De eerste restauratiefase werd opgeleverd eind 2015 en behelsde de dakwerken, de werken aan de toren en het parement, evenals alle brandglasramen.
Het dossier voor de restauratie van het interieur is in opmaak.
Het koor, de vieringstoren en de noordelijke transeptarm van de Sint-Niklaaskerk dateren uit de 14de eeuw. Pas in de 15de eeuw werd het schip toegevoegd. In de 16de eeuw werd het zuidelijke transept gedeeltelijk herbouwd en het noordelijke voorzien van een nieuwe topgevel. Tijdens de 17de en de 18de eeuw werd het interieur gepolychromeerd. In het begin van de 19de eeuw breidde men het schip uit met één travee en bouwde men een sacristie naast het koor. In 1960 werd de westgevel voorzien van een rondboogportaal.