Diepenbeek

Sint-Servaaskerk

Het restauratiedossier fase I (dakwerken en ophanging stuc-gewelven) werd opgeleverd binnen de voorziene termijn en budget.
We hebben intussen fase II neergelegd. Dit dossier omvat de restauratie van het interieur en de brandglasramen.