Beringen-Mijn

SINT-THEODARDUSKERK

restauratie glas-in-betonramen

2.623.656 €

°1938 - architect H. Lacoste

FASE PILOOTRESTAURATIE
Proefrestauratie glas-in-betonramen
budget: 79.677 €
werf 2009

FASE I
Restauratie glas-in-betonramen schip en doopkapel
budget: 1.125.000 €
werf: 04/2016 - 06/2018

FASE II
Restauratie glas-in-betonramen westgevel, koor, transepten
en toren
ontwerp neergelegd in december 2018

Bij de viering van 70 jaar Beringen-Mijnparochie lichtte arch. Isolde Verhulst, projectverantwoordelijke, de resultaten toe van de proefrestauratie voor een volle kerk, dit samen met Halewijn Missiaen (kabinet Geert Bourgeois) Tom Verhofstadt, Lacoste-kenner, en tal van andere sprekers , waaronder de burgemeester Maurice Webers. De enorme opkomst duidt op de grote verwachtingen gesteld in deze dringende restauratie en de groeiende interesse voor het werk van H. Lacoste. De restauratie van de glas-in-betonramen van het schip en doopkapel is inmiddels aan de gang.
Architect Henry Lacoste (1885-1968) wordt samen met Henry van de Velde en Victor Horta beschouwd als één van de kleurrijkste architect-lesgevers aan de Brusselse Academie. Zijn werk is niet onder één noemer te brengen. Zijn vormentaal is vaak Art Déco doch ook Eclectisch en Modern, ingenieus Avant-Gardistisch en tevens symbolisch geladen.In die context ontwierp en bouwde hij kerken, expo-paviljoenen, het eerste crematorium, musea en memorialen.
De Sint-Theodardus kerk te Beringen-Mijn werd tijdens W.O.II gebouwd. De heel bijzondere betonnen glasramen hebben momenteel erg te lijden van betonrot.
In de A.A.M zijn de originele ontwerpcartons nog bewaard.