Beersel

Kasteel van Beersel

restauratie - herbestemming

5.569.015 €

 

FASE I
       restauratie van de fundering en archeologisch onderzoek van
        de kasteelgracht
       budget: 1.256.472 €
       werf: 11/2007 - 09/2009

FASE II
       restauratie van het opgaand metselwerk, het timmerwerk en
        de daken, archeologisch onderzoek van de binnenkoer en
        survey van het buitengebied, testfase voor herbestemming
       budget: 1.749.917 €
       werf: 04/2012 - 12/2014

FASE III
       herbestemming kasteel, restauratie van de gevels binnenkoer,
        volledig interieur, aanleg binnenkoer, omringend park en
        nieuw bezoekerspaviljoen
       budget: 2.562.626 €
      voorontwerp

 

PARTNERS
       TV Kasteel van Beersel
       D+A Consult, Studiebureau De Clercq, Dr. F. Doperé,
       Dr. M. de Waha

 

De restauratie van de eerste fase startte einde 2007 en betrof de fundering van de walmuren gekoppeld aan een archeologisch onderzoek van de ringgracht. Deze werken werden in september 2009 opgeleverd binnen het voorziene budget en de voorziene termijn. In april 2016 werd fase II beëindigd, zijnde de restauratie van de gevels en torendaken, evenals het archeologisch onderzoek van de binnenkoer. Het voorontwerp van de laatste fase III is in opmaak. Deze fase omvat o.a. de inplanting van een bezoekerscentrum op de site.