Alsemberg

Onze-Lieve-Vrouw kerk

De kerkraad gunde ons eind 2010 de studie van de restauratie van de O.-L.-Vrouw-kerk.
Voor de bouwhistorische studie van dit project werken we samen met Stijn Heremans. De opdracht omvat het opstellen van een masterplan voor het beheer van de gehele kerk en de uitvoering ervan.
Eind 2013 hebben we de zolders en de daken onderzocht. Het lastenboek werd in 2014 neergelegd. Het koor van de laat-gotische O.-L.-V.-kerk dateert uit de tweede helft van de 14de eeuw en de toren uit de eerste helft van de 16de eeuw. Een ingrijpende restauratiecampagne met ondermeer de bouw van een nieuwe torenspits, heeft geduurd van 1863 tot 1907 en stond onder leiding van architecten Jules-Jacques vader) en Maurice (zoon) Van Ysendijck.
De kerk bezit een vrij homogeen interieur met kruisribgewelven en is rijkelijk gestoffeerd met oa. Een kruisafneming van Th. Rombouts, een doopvont uit de twaalfde eeuw en het O.-L.-V.-beeld waaraan de kerk haar naam ontleent dat geschonken werd door Sofia, de dochter van H. Elisabeth van Hongarije.