Aalst

Sint-Martinuskerk

restauratie

17.781.383 €

FASE MASTERPLAN
opstellen van een masterplan voor de restauratie van de kerk
tot het bekomen van een meerjarige subsidieovereenkomst
ontsluiting van de restauratiewerken
budget: zie restauratie
project 11/2013 - 02/2027

FASE V - VI
       restauratie van het exterieur, aanleg van de verwarmings-
installatie, daken en zolders van de kooromgang, glasramen,
technische ruimte
budget: 4.105.877 €
werf in uitvoering 07/2017 - 12/2019

FASE VII - X
       volledige interieurrestauratie (incl. technieken)
budget: 12.081.792 €
werf voorzien 01/2020 - 02/2027

FASE ORGELRESTAURATIE
       studie van het orgel + orgelrestauratie
budget: 972.239 €
werf voorzien 07/2024 - 02/2027

PARTNERS
Studiebureau L. De Clercq, Glasraamdeskundige Carola Van
den Wijngaert, Studiebureau ir. P. Poelmans, TRICONSULT nv,
V.E.T.O. & Partners, KIK

Het masterplan van deze totaalrestauratie dat Architectenbureau Karel Breda in 2013 indiende werd door de stad Aalst bekroond en door Vlaams- Minister-president Geert Bourgeois bekrachtigd als meerjarendossier. Dat impliceert dat de overheid 18 miljoen euro excl. btw aan subsidies investeert om in 2027 deze restauratie te kunnen afronden. Niet alleen de gevels en de brandglasramen maar ook het gehele interieur zullen dan gerestaureerd zijn. Een gigantische opdracht die o.a. de restauratie van 22 barokke altaren omvat met hierin topwerken van P.P.Rubens, Otto Venius en de sacramentstoren van Duquesnoy.
De laatste exterieurfase is aangevat in januari 2019 en vanaf fase VII tot fase X wordt het interieur aangepakt.

Meer informatie over de Sint-Martinuskerk kan gevonden worden op de website van de dienst Toerisme van de Stad Aalst: www.sintmartinuskerk.be