PUBLICATIES

- Hoe ziet het museum er straks uit?
Gevelrestauratie
Verschenen in: Zaal Z, jaargang 27, nr 7, dec 18 - feb 19, p. 22-27.
Auteur: Leen De Jong

- Gemeenteschool La Ruche, de gevels van de speelplaatsen
Restauratie van de Josafatschool
Verschenen in: Brussels Erfgoed, nr 1, november 2011, p. 36-51.
Auteur: Jean-Marc Basyn

- De "Carrière" van de Architect
Het (her)gebruik van steensoorten "du terroir"
Verschenen in: ICOMOS Contact, jaargang 18, nr 1, mei 2005, p. 20-24.
Auteur: Karel Breda

- Restauratiedossier "O.L.V.-ter-Zavelkerk", Brussels Gewest, 2004.
Auteurs: Karel Breda, Yves De Windt, Lode De Clercq, ea.

- Restauratie van Historisch Spantwerk
Verschenen in: ICOMOS Contact, jaargang 17, nr. 1, april 2004, p. 4-11.
Auteur Karel Breda

- Restauratie Kasteel van Beersel
Verschenen in: Historische Woonsteden en Tuinen, nr. 142, 2de kw. 2004, p. 16-18.
Auteur: Karel Breda

Alterbau und modernste Spitzentechnologie, Werl, gestern heute morgen, 2003.
Verschenen in: Jahrbuch der Stadt Werl, ISBN 3-920980-85-9 , p. 7-18.
Auteurs: Karel Breda , Marcel Franssens

O restauro das asnas medievais
Gepubliceerde lezing aangaande de restauratie van historisch spantwerk, gehouden in Lissabon, 27 mei 2003
Verschenen in: 3° ENCORE, Encontro sobre conservação e reabilitação de edifícios, LNEC, 972-49-1960-9 , Vol 1, p.261-270
Auteur: Karel Breda

- "De Helle" Het kasteel van Ruisbroek
Bouwhistorisch onderzoek , maart 2003
Verschenen in: Lewe, Tijdschrift van de werkgroep voor Streek- en Volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw, jaargang 23, nr. 1-2.
Auteurs: Karel Breda en Stijn Heremans

- Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis de constructiewijze en de restauratieproblematiek van de Onze-Live-Vrouwkerk te Laken, Brussel, 2002.
Auteurs: Karel Breda, Yves De Windt, Lode De Clercq, Dionys Van Gemert.

- De restauratie van de Sint-Martinusbasiliek Halle
Verschenen in: Brabantse Bouwmeesters , het verhaal van de Gotiek in Halle en omgeving, pp. 26/41.
Auteur: Karel Breda

Sint-Martinusbasiliek Halle
De Restauratieve Reiniging van het Kerkinterieur (1998-1999)
Verschenen in: M&L, 19/5 september-oktober 2000, pp. 8-17.
Auteur: Karel Breda

- De restauratie van de basiliek van Halle of de oefening in bescheidenheid
De methodologie van de restauratie of "iets ontstond wat er altijd al was geweest "(Peter Handke)
Verschenen in: A+ , 159, augustus-september 1999
Auteur: Miek Goossens

- Voordelen van de digitale opmeting in de voorbereiding van een restauratiedossier Restauratieve Reiniging Sint-Martinusbasiliek Halle
Verschenen in: Hallensia, jaargang 18, nr. 2-3, 1996.
Auteurs: Karel Breda, Lode De Clercq

Monumenten te Sint-Pieters-Leeuw
Restauratiedossier Sint-Pieter-en-Pauluskerk
Verschenen in: Halle, Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring, 1994, pp.18-52.
Auteur: Karel Breda

- Studie der bouwgeschiedenis van de Sint-Pieter-en-Pauluskerk te Sint-Pieters-Leeuw
naar aanleiding van het opstellen van het restauratiedossier
Verschenen in: Lewe, jaargang 11 nr. 1 & 2, 1992.