Erfgoeddag KMSKA

 

Op zondag 23 april gaf architect Isolde Verhulst, samen met Cleo Cafmeyer van het KMSKA, toelichting over de restauratie van de gevels van het museum. De geïnteresseerden kregen meer uitleg over de aanpak van de restauratie. 

Bij de start van de studie werd een grondig bouwhistorisch en materiaal-technisch onderzoek ingesteld. Hierdoor konden zowel historische invloeden en beslissingen worden getoetst an de realiteit en waar nodig worden bijgesteld en aan gevuld. Uniek aan dit project is de grootschalige toepassing van de Franse Euvillesteen voor zeer verscheiden onderdelen van de gevel: parement, lijstwerk en sculptuur. Door de zachte kwaliteit van de aangewende Euvillesteen is dit vooral problematisch voor wat betreft het sculpteerwerk. De ingrepen zijn dan ook gericht op een maximale conservatie van deze elementen. Dit is niet evident gezien de bestaande bouwchemische middelen en hun toepassingen tot nu toe weinig soelaas konden bieden. Hiervoor werd bijkomend onderzoek verricht zodat men de meest ideale behandeling kan toepassen. Daarnaast wordt ook streng gewaakt over de veiligheid van het gebouw. De stenen die zouden kunnen vallen worden preventief geconserveerd met glasvezelstaven en epoxymortel. Verdwenen elementen van de kroonlijst worden opnieuw gebeeldhouwd. Voorts worden met radar al de interne metalen elementen opgespoord en roestwerend behandeld om gevolgschade te voorkomen. De restauratiewerken aan de gevels worden voltooid in februari 2019 zodat het museumgebouw ook aan de buitenzijde zijn nieuwe toekomst kan aanvatten.

Meer info over de gevelrestauratie van het museum vind je hier.